Важлива інформація для туроператорів!


Важлива інформація для туроператорів!
Нагадуємо про необхідність до 30 березня подати статистичний звіт органу ліцензування за попередній рік
Відповідно до пункту 23 Ліцензійних умов ліцензіат зобов’язаний щороку до 30 березня подавати статистичний звіт органу ліцензування за попередній рік згідно з додатком 5 до Ліцензійних умов. Неподання вказаних документів є порушенням вимог Закону України „Про туризм” та підставою для проведення перевірки дотримання вимог ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності відповідно до статті 19 Закону України „Про ліцензування видів господарської діяльності”.
 
Статистичні звіти надсилати в паперовому варіанті на адресу ДАРТ: 01001, м. Київ, вул. Прорізна, 2.
 
Електронний варіант Статистичного звіту за 2020 рік просимо надсилати через Google форму: https://cutt.ly/JjT6TPq
 
Нагадуємо, що відповідно до частини другої статті 15 Закону України „Про ліцензування видів господарської діяльності” ліцензіат зобов’язаний повідомляти орган ліцензування про всі зміни даних, зазначених у заяві, документах та відомостях, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, протягом строку, встановленого ліцензійними умовами. У разі відсутності ліцензійних умов ліцензіат зобов’язаний повідомляти орган ліцензування про всі зміни даних, зазначених у заяві, документах та відомостях, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, протягом одного місяця з дня, наступного за днем їх настання.
 
У разі порушення ліцензіатом строку повідомлення органу ліцензування про зміни даних, зазначених у заяві, документах та відомостях, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, ліцензіат притягується до адміністративної відповідальності.

Інші новини