Wideo

Skarbiec muzealny
Muzeum Historyczne Pamięci Ołleksy Dowbusza
Muzeum walki wyzwoleńczej im. Stepana Bandery
Muzeum sztuki Przykarpacia
Muzeum Zawodów Rodzinnych
Obwodowy Muzeum Krajoznawczy
Obwodowe Muzeum Literatury Przykarpatia
Muzeum Pożarnictwa
Muzeum Niebiańskiej Setki
Trasa rowerowa uroczyska „Kozakowa Dolina”
Wizytówka Iwano-Frankiwska