Szpitale

Obwodowy szpital kliniczny w Iwano-Frankiwsku

Centralny Miejski Szpital Kliniczny w Iwano-Frankiwsku

Obwodowy szpital dziecięcy w Iwano-Frankiwsku