O mieście

Iwano-Frankiwsk to miasto które ma wielowiekową historię, głębokie tradycję, niezwykłe życie artystyczne i dynamicznie rozwiającą się  gospodarkę.  Regionalne centrum znajduje się na skrzyżowaniu dwóch rzek Bystryc, a mianowicie: Nadwirniańskiej i Sołotwyńskiej.  Dobra lokalizacja geograficzna zbliża Iwano-Frankiwsk nie tylko do państw członkujących z UE, ale także stwarza wygodne warunki dla rozwoju wszechstronnego.

                                                             

                                                                  Logo miasta Iwano-Frankiwsk

Jeśli przyjrzeć się, to mośna zobaczysz, że podstawą logo jest widok ratusza z góry, przypominający element haftu krzyżykowego. Są tu także inne symbole: Twierdza Stanisławska (Bastion) - powyżej, po lewej - Kawka, przedstawiona na herbie Iwano-Frankiwska, po prawej - pióro do kaligrafii Iwana Franki, a poniżej - symbol Karpat. Głównym tematem logo jest „Iwano-Frankiwsk - miasto do życia”.

Iwano-Frankiwsk znajduje się w południowo-zachodniej części Ukrainy granicząc z Polską, Rumunią, Węgrami, Słowacją.

 Obszar miasta obejmóję 83,73 km kw.  Ludność - 261,1 tys osób.

 Miasto jest połączone siecią autostrad i kolei z krajami Europy i WNP.  Międzynarodowe lotnisko w Iwano-Frankiwsku ubezpiecza servis lotniczy wszystkich typów i ma przepustowość 400 pasażerów/h. 

 Odległość z Iwano-Frankiwska do granic:

z Rumunią (granica celna „Porubne”) - 180 km,

 z Polską (przejście celne Mostiska) - 200 km,

 ze Słowacją (przejście graniczne w Użgorodzie) - 300 km,

 z Węgrami (przejście celne Chop) - 320 km

Miasto Iwano-Frankiwsk ma oficjalne deklarowane relacje z 25 zagranicznymi jednostkamii samorządowymi, w tym Baia Mare (Rumunia), Rzeszów (Polska), Chrzanuw (Polska), Zielona Góra (Polska), Rybnik (woj. Śląskie, Polska), Oradea (Rumunia), Tomaszów Mazowiecki (Polska), Brześć (Republika Białorusi), Nyiregyhaza (Węgry), Opole (Polska), Tirgovishte (Rumunia), dzielnica Ochota  m.st. Warszawy (Polska), Troki (Republika Litewska), Jelgava (Republika Łotewska), Svidnica (Polska), Lublin (Polska), Koszalin (Polska), Prerov (Republika Czeska), Rustavi (Gruzja),  Arlington (Wirginia, USA), powiat Nowosolski (Rzeczpospolita Polska), powiat Chrzanowski (Rzeczpospolita Polska), Rejon Streshensky (Mołdawia), Braga (Portugalia), Nanning, autonomia Guangxi-Zhuang (Chińska Republika Ludowa).

Miasto Iwano-Frankiwsk jest pierwszym miastem Ukrainy, które stało się członkiem Stowarzyszenia Miast Europejskich „Energie-cites” (Miasto Energii), a także członkiem Stowarzyszenia Miast Ukrainy, które utrzymuje bliskie związki z Radą Miast i Regionów Europy, Międzynarodową Unią Wspólnot i  Organizacja Miast Bliźniaczych, członek Sieci Miast Zrównoważonego Rozwoju Ukrainy zgodnie z Kartą Aalborga, członek Stowarzyszenia Europejskich Miast Kowalskich.  Miasto jest sygnatariuszem Porozumienia Merów Miast Europejskich.

 Istnieją 2 honorowe przedstawicielstwa Państw zagranicznych w Iwano-Frankiwsku - Litwy i Węger.

 Za postępy integracyjne i wsparcie wartości europejskich Iwano-Frankiwsk otrzymał wszystkie cztery wysokie wyróżnienia Parlamentu Rady Europy - Dyplom Europejski, Sztandar Honorowy, Odznakę Honorową, a w 2018 r. Najwyższą nagrodę Parlamentu Rady Europy - Nagroda Honorowa.

 Dzisiaj Iwano-Frankiwsk jest jednym z najbardziej dynamicznych miast w regionie.  Aktywnie rozwija się sektor gospodarczy i humanitarny miasta.

Pozytywną pracę sektora gospodarczego miasta potwierdziły agencje ratingowe.  Agencja ratingowa opracowała Paszport inwestycyjny miasta Iwano-Frankowsk, a 31 sierpnia 2018 r. podjęto decyzję o podwyższeniu poziomu atrakcyjności inwestycyjnej miasta do najwyższego „uaINV5”.

 Iwano-Frankiwsk zajął pierwsze miejsce w rankingu przejrzystości sektora inwestycyjnego 100 największych miast Ukrainy, przeprowadzonym przez ukraińską reprezentację międzynarodowej sieci antykorupcyjnej Transparency International w ramach programu Transparent Cities.

 Pomyślnie działające firmy z inwestycjami zagranicznymi: LLC „Electrolux Ukraine”, LLC „Tyco Electronics Ukraine Limited” i SE „Karpaty” (projekt APTIV).

 O potężnościach inwestycyjnych miasta można dowiedzieć się na stronie inwestycyjnej http://invest-if.com, która zawiera wszystkie dostępne informacje na temat sektora przemysłowego, dostaw eksportowych, listę dostępnych gruntów i obszarów produkcyjnych, a także sukcesyjne start-up projekty.

Ze względu na pozytywny klimat inwestycyjny, który istnieje w mieście od wielu lat, udaną działalność inwestycii zagranicznych przedsiębiorstw, wielkość bezpośrednich inwestycji zagranicznych na mieszkańca jest znacznie wyższa w Iwano-Frankiwsku niż na Ukrainie, a także w niektórych regionalnych lub podobnych regionach (1913 USD).  Inwestory są z 44 krajów świata.  Około 96,4% kapitału zakładowego pochodzi z krajów UE.

 Ważnym czynnikiem względnej odporności gospodarki ośrodka regionalnego na huśtawkę gospodarczą kraju jest orientacja przedsiębiorstw Iwano-Frankiwska eksportujących głównie na rynki krajów europejskich.

 W szczególności w centrum regionalnym wielkość eksportu towarów do krajów Unii Europejskiej wynosi około 60?łkowitej wielkości w skali eksportowej miasta.  Zagraniczni partnerzy biznesowi to są przedstawicieli z 89 krajów.  Największe dostawy eksportowe z centrum regionalnego odbyły się do Rumunii, Czech, Polski, Włoch, Danii.  Maszyny mechaniczne i elektryczne (51,6% eksportu) oraz produkty pochodzenia zwierzęcego (32,8%) były głównymi dostawami eksportowymi mista.

Iwano-Frankiwsk aktywnie współpracuje z międzynarodowymi organizacjami finansowymi: EBOiR, Bank Światowy, Szwedzka Międzynarodowa Agencja Rozwoju SIDA, NEFCO Nordic Environmental Finance Corporation, E5R, Europejski Bank Inwestycyjny, i uczestniczy w 20 międzynarodowych projektach Unii Europejskiej, USAID,  Projekty PROMIS, Programy współpracy transgranicznej: Polska-Białoruś-Ukraina i Węgry-Słowacja-Rumunia-Ukraina, Program UNESCO, Program międzynarodowy Dunaj i inne.

Iwano-Frankiwsk to miasto o znacznym potencjale przemysłowym i gospodarczym.  W centrum obwodu znajduje się 3891 aktywnych ekonomicznie podmiotów gospodarczych, które stanowią 149 jednostek na 10 000 mieszkańców.  Udział dużych przedsiębiorstw wynosił 0,1%, średni - 3,3%, mały - 96,6%.

Wolumen sprzedanych produktów (towarów, usług) przez przedsiębiorstwa miejskie wyniósł 42,7 mld UAH.  Udział dużych przedsiębiorstw w całkowitej sprzedaży wyniósł 21,5%, średni - 49,9%, mały - 28,6%.

 Warto zauważyć, że Iwano-Frankiwsk zajmuje 5 miejsce wśród regionalnych centrów Ukrainy pod względem liczby małych przedsiębiorstw na 10 tys. mieszkańców, a także pierwsze miejsce w liczbie małych i średnich przedsiębiorstw na 10 tys. mieszkańców wśród ośrodków regionalnych o podobnej wielkości ludności.

 W Iwano-Frankiwsku 38 przedsiębiorstw turystycznych, działa 56 obiektów hotelowych o łącznej pojemności około 1800.

Iwano-Frankiwsk to miasto festiwali.  Tradycyjnie rocznie w centrum regionalnym odbywa się około 15 festiwali, w tym: Festiwal Bożonarodzeniowy „Kolęda na Majzlach”, Międzynarodowe festiwale „Karpacka przestrzeń” i „Swięto kowali”, festiwale „Festiwal miodu”, „Festiwal winogron i wina”, „ Chleba i seru ”, targi „Przykarpacki wernisaż”, festiwal etniczny„ Kraj.ka ”.

 Iwano-Frankiwsk ma wyraźną przewagę konkurencyjną - wysoki poziom edukacji, nauki i ogólnej kultury spółecznej.  Z całej ludniści miasta 13% (33,8 tys., z czego ponad 2 tys. są cudzoziemcami) to studenci studiujący w wyższych uczelniach miasta na poziomach akredytacji I-IV: 5 uniwersytetów i instytutów, 11 - kolegiów, szkół zawodowych,  uczelnie techniczne.

Uczelnie w Iwano-Frankiwsku zajmują wysokie pozycje wśród ukraińskich szkół wyższych i są aktywne w działaniach międzynarodowych.  National Technical University of Oil and Gas prowadzi park naukowo-technologiczny, którego zadaniem jest promowanie wprowadzania wielu nowoczesnych technologii energooszczędnych w gospodarkę miasta i regionu.

Iwano-Frankiwsk to miasto sportu i kultury fizycznej.

 

 Do chwili obecnej w mieście rozwija się ponad 50 dyscyplin sportowych (olimpijskich i nieolimpijskich);  Sukcesywnie działa 13 młodzieżowych szkół sportowych oraz ponad 60 ośrodków i organizacji sportowych.

 Za czas niepodległości wybitni sportowcy miasta uczestniczyli w letnich i zimowych igrzyskach olimpijskich członkując w olimpijskiej drużynie Ukrainy.

 Każdego roku sportowcy z miasta zdobywają ponad 200 medali różnych stopni na europejskich, olimpijskich i nieolimpijskich mistrzostwach sportowych.

Iwano-Frankiwsk to perła regionu karpackiego, miasto o galicyjskim uroku i tradycjach europejskich.