Informacja dla turystów

Iwano-Frankiwsk to miasto które ma wielowiekową historię, głębokie tradycję, niezwykłe życie artystyczne i dynamicznie rozwiającą się  gospodarkę.  Regionalne centrum znajduje się na skrzyżowaniu dwóch rzek Bystryc, a mianowicie: Nadwirniańskiej i Sołotwyńskiej.  Dobra lokalizacja geograficzna zbliża Iwano-Frankiwsk nie tylko do państw członkujących z UE, ale także stwarza wygodne warunki dla wszechtronnego rozwoju.

Iwano-Frankiwsk znajduje się w południowo-zachodniej części Ukrainy granicząc z Polską, Rumunią, Węgrami, Słowacją.

 Obszar miasta obejmóję 83,73 km kw.  Ludność - 261,1 tys osób.

 Miasto jest połączone siecią autostrad i kolei z krajami Europy i WNP.  Międzynarodowe lotnisko w Iwano-Frankiwsku ubezpiecza servis lotniczy wszystkich typów i ma przepustowość 400 pasażerów / h.  Otwarte loty międzynarodowe do Włoch, Hiszpanii, Polski.