TRAVEL UKRAINE


TRAVEL UKRAINE
Zapraszamy do zapoznania się z turystyką w regionie Iwano-Frankowsk!

Przedstawiciele Departamentu Stosunków Międzynarodowych, Turystyki i Promocji na otwarciu festiwalu #TravelUkraine - pierwszego festiwalu-targi, który jednoczy wszystkie regiony Ukrainy w jednym miejscu.
Festiwal odbywa się z okazji 30. rocznicy odzyskania przez Ukrainę niepodległości i jest organizowany przez Państwową Agencję Rozwoju Turystyki Ukrainy w celu wsparcia Ministerstwa Kultury i Polityki Informacyjnej Ukrainy, Ogólnoukraińskiego Związku VISIT Ukraine oraz Global Talent Ukraine.
Impreza odbyła się w dniach 22-24 sierpnia w Skansenie „Pies” i była otwarta dla wszystkich chętnych. n

Więcej wiadomości