Park im. Tarasa Szewczenki

Miejski park rekreacyjny jest symbolem lokalnej sztuki ogrodniczej (od 1972 r.).  Jako obiekt chroniony, jest częścią miejscowego funduszu przyrodniczego i stanowi integralną część światowego systemu obszarów i obiektów przyrodniczych.

 Można go również mionować jako  muzeum natury, ponieważ oprócz tradycyjnych roślin, rosną to również egzotyczne drzewa i krzewy importowane z  Polski, Francji i Ameryki.  W szczególności można zobaczyć rarytetny tulipanowiec i ginkgo - jedyny przedstawiciel rodziny ginkgo i najstarszy przodek nagonasiennych, który przetrwał do dziś.

Park im. Tarasa Szewczenki
Park im. Tarasa Szewczenki
Park im. Tarasa Szewczenki
Park im. Tarasa Szewczenki
Park im. Tarasa Szewczenki